Sinds 1985 heb ik een éénmansbureau achter mijn huis te Benningbroek.

Mijn logo is de letter “beth”, welke symbool staat voor “huis, beschutting, onder dak”, kortom herbergzaamheid.

De wensen van de opdrachtgever, het budget, de omgeving, de eventueel bestaande situatie, de constructie en de regelgeving bepalen het ontwerp, deze aspecten in harmonie met elkaar.

Voor de uitwerking van de plannen werk ik samen met andere bureaus: tekenwerk, constructie, bouwfysica, (stabu)bestekken, begrotingen.

Het architectenhonorarium hangt af van de complexiteit en de bouwkosten en wordt bij voorkeur vooraf bepaald en dan geen percentage van de bouwkosten maar een vast bedrag te verdelen over de werkzaamheden: schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestektekeningen, bestek, begroting, uitvoeringstekeningen, toezicht, directievoering, oplevering.

De begroting wordt in het voorlopig ontwerp stadium opgesteld om te zorgen dat het ontwerp binnen het budget blijft. Een gesprek om de wensen te inventariseren en het honorarium te bepalen is altijd gratis.

De laatste uitgevoerde projecten betreffen vanaf heden:

  • kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang “Berend Botje” te Midwoud;
  • restauratie van een boerderij (rijksmonument) uit 1872 met nieuwbouw van bijgebouwen;
  • zorgboerderij (gemeentelijk monument) voor 12 cliënten van GGZ met 24uurs begeleiding te Enkhuizen;
  • uitbreiding van diverse basisscholen in de gemeente Medemblik;
  • woning in een kapberg (rijksmonument) te Ransdorp.
  • nieuwbouw van een authentieke stolpboerderij met twee woningen.
Gerrit Hartog – architect BNA
Maak uw keuze...
Monumenten
Boerderijen
Scholen
Woningen
Kinderdagverblijf